#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Cùng với em gái nuôi làm tình với nhau trong khách sạn. Cả anh ta và cô em gái nuôi đều hiểu rất rõ họ không thể đến được với nhau và cô em gái nuôi dù rất xinh đẹp và gợi cảm. Thì những lần cùng với anh ta làm tình với nhau cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu. Cũng như đó là những lần chịch xã giao của họ mà thôi. Nhưng cô em gái nuôi vẫn rất nhiệt tình và cuồng nhiệt vì cô biết nếu không có anh ta chu cấp thì thời gian qua cô không thể sống thỏa mái. Cô cũng chỉ có một tấm thân và những lần làm tình này là để trả lại cho anh ta…..

Diễn viên tham gia phim

N/A